Peter Lindbergh untold stories a coruna spain. 04.12.2021 - 31.03.2022

Peter Lindbergh untold stories a coruna spain. 04.12.2021 - 31.03.2022
Peter Lindbergh

P
I
O
N
E
I
R
O
D
A
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A
D
E
M
O
D
A

Coñecido polas súas memorables imaxes cinematográficas en branco e negro, Peter Lindbergh ten a fama merecida de ser pioneiro da fotografía de moda. A súa crenza de que “a beleza é ter a valentía de ser un mesmo” tivo unha influencia perdurable. Ao longo da súa distinguida carreira, colaborou coas principais marcas e revistas de moda, e a súa obra figura nas coleccións permanentes de museos de arte e en prestixiosas exposicións de todo o mundo.

DESCUBRE a súa biografía
© STEFAN RAPPO
© HUGO MAPELLI
Untold stories

C
O
M
I
S
A
R
I
A
D
A
P
O
R
P
E
T
E
R
L
I
N
D
B
E
R
G
H
.

A exposición Untold Stories é unha retrospectiva sobre Lindbergh (1944-2019). A selección das imaxes foi comisariada polo propio artista pouco antes da súa prematura morte en setembro de 2019. Trátase dunha MOSTRA íntima, que rende homenaxe á súa vida e obra. Aínda que moitas das fotografías son famosas, tamén hai varias inéditas, que contan historias non contadas e que, vistas en conxunto, revelan tanto AO home que se esconde detrás OBXECTIVO COMO ÁS PERSONALIDADES QUE CAPTAN.

A exposición
Untold Stories
Untold Stories
Discover A Coruña
A CORUÑA,

A
C
O
R
U
Ñ
A
,
u
n
h
a
h
e
r
d
a
n
z
a
m
a
g
n
í
f
i
c
a
.

A exposición tivo lugar na Coruña, unha cidade galega cunha rica herdanza cultural e artística, popular entre os amantes da arte e a cultura.

DESCUBRE A Coruña

S
u
s
c
r
í
b
a
s
e
p
a
r
a
c
o
ñ
e
c
e
r
q
u
é
s
e
r
á
o
s
e
g
u
i
n
t
e

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies