A
C
o
r
u
ñ
a

Descubre A Coruña, unha cidade portuaria rica en patrimonio e historia e fogar natural da arte e a cultura. É aquí onde España acolleu Untold Stories, unha retrospectiva sobre a vida e a obra do lendario fotógrafo de moda Peter Lindbergh.

A Coruña
NOVO CENTRO DE EXPOSICIÓNS

E
X
P
L
O
R
A
O
H
A
N
G
A
R
E
S
P
E
C
I
A
L
M
E
N
T
E
R
E
F
O
R
M
A
D
O
N
O
P
O
R
T
O
D
A
C
O
R
U
Ñ
A

É aquí, no concorrido porto próximo ao centro da cidade, onde unha nave industrial foi especialmente reformada para acoller a exposición Untold Stories de Peter Lindbergh.

Grazas á intervención arquitectónica liderada pola arquitecta galega Elsa Urquijo, Este novo espazo expositivo foi concibido para acolleriniciativas culturais impactantes. A sala estará dividida en dúas zonas, creando unha experiencia única e envolvente.

Nun entorno envolvente en branco e negro os visitantes descubriron ao artista e experimentaron á súa obra a través dun percorrido por 152 imaxes elixidas polo propio fotógrafo que abrangaron os seus corenta anos de carreira e que incluiron miotas das que o fixeron famoso, ademais doutras que nunca foron expostas antes.

A Coruña

C
I
D
A
D
E
D
A
A
R
T
E
E
A
A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A

Situada nunha península do océano Atlántico, A Coruña é unha cidade galega cun rico patrimonio cultural e artístico. Un paseo marítimo percorre a cabeceira da cidade bordeando as praias, a arquitectura antiga e o porto central, que se mantivo como un eixo de actividade constante ao longo da historia da cidade.

Cunha gran variedade de museos, teatros e festivais anuais, A Coruña é moi popular entre os amantes da arte e a cultura, polo que é a elección natural para acoller a exposición Untold Stories.

Coruna City

U
N
C
E
N
T
R
O
D
A
M
O
D
A
E
O
D
E
S
E
Ñ
O

O porto da Coruña foi un centro de fabricación téxtil durante a Idade Moderna, e seguiu sendo, ao longo dos tempos, un activo centro industrial e creativo. O seu centro urbano converteuse nun escaparate da moda e do deseño local e internacional, o que a converte nun destino popular de turistas e estetas.

Fashion & Design
TURISMO EN GALICIA

P
L
A
N
I
F
I
C
A
N
D
O
U
N
H
A
V
I
A
X
E
Á
C
O
R
U
Ñ
A
?

Ir á web de Turismo de Galicia

S
u
s
c
r
í
b
a
s
e
p
a
r
a
c
o
ñ
e
c
e
r
q
u
é
s
e
r
á
o
s
e
g
u
i
n
t
e

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies