C
o
v
i
d
-
1
9

A SEGURIDADE E A SAÚDE DOS NOSOS VISITANTES É IMPORTANTE PARA NÓS. SE VOSTEDE OU ALGUÉN CON QUEN CONVIVE TEN SÍNTOMAS DE COVID-19, OU SE ESTIVESE RECENTEMENTE EN CONTACTO CON ALGUÉN QUE TEÑA COVID-19, PEDÍMOSLLE QUE, POR FAVOR, POSPOÑA A SÚA VISITA Á EXPOSICIÓN.

G
A
R
A
N
T
I
R
U
N
H
A
V
I
S
I
T
A
S
E
G
U
R
A

Seguiranse todas as directrices sanitarias recomendadas actualmente. As precaucións para garantir a seguridade dos visitantes serán as seguintes:

  • todos os visitantes deberán levar máscara dentro dos pavillóns da exposición;
  • disporase de xel hidroalcohólico para desinfectar as mans na entrada e en puntos chave dos pavillóns da exposición.

S
u
s
c
r
í
b
a
s
e
p
a
r
a
c
o
ñ
e
c
e
r
q
u
é
s
e
r
á
o
s
e
g
u
i
n
t
e

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies