C
o
v
i
d
-
1
9

A SEGURIDADE E A SAÚDE DOS NOSOS VISITANTES É IMPORTANTE PARA NÓS. SE VOSTEDE OU ALGUÉN CON QUEN CONVIVE TEN SÍNTOMAS DE COVID-19, OU SE ESTIVESE RECENTEMENTE EN CONTACTO CON ALGUÉN QUE TEÑA COVID-19, PEDÍMOSLLE QUE, POR FAVOR, POSPOÑA A SÚA VISITA Á EXPOSICIÓN.

G
A
R
A
N
T
I
R
U
N
H
A
V
I
S
I
T
A
S
E
G
U
R
A

Seguiranse todas as directrices sanitarias recomendadas actualmente. As precaucións para garantir a seguridade dos visitantes serán as seguintes:

  • todos os visitantes deberán levar máscara dentro dos pavillóns da exposición;
  • disporase de xel hidroalcohólico para desinfectar as mans na entrada e en puntos chave dos pavillóns da exposición.

R
E
X
Í
S
T
R
E
S
E
P
A
R
A
R
E
C
I
B
I
R
E
S
N
O
T
I
C
I
A
S
S
O
B
R
E
A
E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies