P
R
E
N
S
A

PARA OBTER INFORMACIÓN DIRIXIDA AOS MEDIOS, DESCARGE OS FICHEIROS CORRESPONDENTES A TRAVÉS DAS LIGAZÓNS QUE APARECEN A SEGUIR.

Solicitudes de prensa ESPAÑOLA E PORTUGUESA - Acerca Comunicación

DIRECCIÓN: C/ Rafael Calvo 40, 28010, Madrid, ESPAÑA

Enrique Llamas

Aleyda Domínguez

Solicitudes de prensa internacional - Bolton & Quinn

DIRECCIÓN: 6 Addison Ave, London W11 4QR

Erica Bolton

R
E
X
Í
S
T
R
E
S
E
P
A
R
A
R
E
C
I
B
I
R
E
S
N
O
T
I
C
I
A
S
S
O
B
R
E
A
E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies