T
e
r
m
o
s
e
c
o
n
d
i
c
i
ó
n
s
d
o
S
I
T
I
O
W
E
B

Benvido ao sitio web www.peterlindbergh-coruna.com de Profirst SA, con domicilio social en Chaussée de Lasne 42, 1330 Rixensart (Bélxica), e inscrita no Crossroads Bank for Enterprises (CBE) co número 0433.237.731 (en adiante, “nós” ou “nos”).

Non continúe utilizando www.peterlindbergh-coruna.com (o “Sitio Web”) se non está de acordo con todos os termos e condicións aquí expostos. Ao utilizar ou acceder a calquera páxina do Sitio Web, vostede acepta os seguintes termos e condicións e celebra un Acordo connosco.

Este documento debe lerse xunto coa nosa Política de privacidade e Política de cookies.

Reservámonos o dereito de modificar calquera dos termos e condicións contidos nos Termos e condicións do Sitio Web ou en calquera política ou directriz do Sitio Web en calquera momento e á nosa enteira discreción. Cando realicemos modificacións, poremos un aviso no Sitio Web e publicaremos a última versión actualizada dos termos e condicións. Toda modificación será efectiva inmediatamente despois da súa publicación no Sitio Web. O uso continuado do Sitio Web pola súa parte tras a publicación de modificacións constituirá a súa aceptación destas. Recomendámoslle que consulte os Termos e condicións do Sitio Web cada vez que visite un dos nosos sitios web.

1. Definicións

A seguinte terminoloxía aplícase a estes termos e condicións:

- "Cliente", "vostede" e "o seu/a súa" fan referencia a vostede, a persoa que se rexistra neste Sitio Web e que cumpre cos termos e condicións da empresa.

- Acordo: o acordo celebrado connosco cando vostede visita/utiliza o Sitio Web e/ou fai uso dos Servizos.

- "SA Profirst", "a Empresa", "nós", "o noso/a nosa" e "nos" fan referencia á nosa Empresa.

- "Contido" fai referencia a calquera imaxe, texto, contido, software ou outros ficheiros do Sitio Web, incluído o contido cargado desde calquera terceiro segundo o caso.

- "Dereitos de Propiedade Intelectual" significa todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, incluíndo, sen limitación, patentes, marcas, dereitos de autor, dereito a extraer información de bases de datos, dereitos de deseño, segredos comerciais e todas as formas de protección de natureza similar ou que teñan efectos similares a calquera delas, que poidan subsistir en calquera parte do mundo (estean ou non rexistrados e incluídas as solicitudes e o dereito de facer solicitudes de rexistro de calquera deles), distintos dos dereitos morais derivados dos dereitos de autor.

- "Servizo" significa calquera Servizo prestado por nós en virtude deste Acordo.

Os encabezados destes termos e condicións proporciónanse só por comodidade e non poden ser utilizados para interpretar estes termos e condicións.

2. Condicións de uso

2.1. O uso do Sitio Web está condicionado a que vostede sexa unha persoa maior de 18 anos e non estea suxeito a ningunha incapacidade legal.

2.2. Vostede é o único responsable das súas obrigas en virtude das presentes condicións.

2.3. Podemos cambiar ou actualizar os Servizos en calquera momento. É posible que se lle pida que acepte termos adicionais para poder utilizar estes Servizos adicionais.

3. Conta e Servizos

3.1. Para recibir notificacións sobre a exposición que se celebrará na Coruña, en España, do 4 de decembro de 2021 ao 28 de febreiro de 2022, pediráselle que se rexistre a través do Sitio Web indicando o seu nome, apelidos e enderezo de correo electrónico.

Se se fixo unha reserva a través do noso Sitio Web e descubrimos que houbo un erro na información proporcionada, informarémolo desta circunstancia canto antes.

3.2. Se un evento reservado no noso Sitio Web require un número mínimo de participantes e ese número non se reservou na data límite establecida no Sitio Web, podemos cancelar o evento. Non somos responsables se un Servizo ou un evento reservado a través do Sitio Web é cancelado por un dos nosos provedores (por exemplo, un congreso, etc.).

3.3. Podemos realizar cambios relativos á hora, o lugar, o programa ou as condicións do evento. Vostede non pode reclamar un reembolso con base nestes cambios.

3.4. Se desexa cancelar unha reserva, pedímoslle que nos informe con polo menos 48 horas de antelación enviando un correo electrónico a [email protected].

4. Propiedade intelectual

4.1. Todos os elementos do Sitio Web están protexidos por dereitos de autor, dereitos de marcas e outras leis en materia de protección da propiedade intelectual. Agás que se indique o contrario, Profirst, a Fundación Peter Lindbergh e/ou os seus licenciadores son os propietarios dos dereitos de propiedade intelectual de todo o material que colocamos no Sitio Web www.peterlindbergh-coruna.com, incluíndo, sen limitación, texto, gráficos, datos, imaxes en movemento, son, ilustracións, software e a selección e disposición destes. Todos os dereitos de propiedade intelectual están reservados.

4.2. Vostede pode acceder a www.peterlindbergh-coruna.com para o seu uso persoal, con suxeición ás restricións establecidas nestas condicións. Prohíbese especificamente: (a) descargar, reproducir, duplicar ou copiar, en todo ou en parte, calquera material do Sitio Web; (b) retransmitir, vender ou licenciar calquera material ou todos os materiais colocados no Sitio Web; (b) utilizar minería de datos, robots ou métodos similares de recompilación ou extracción de datos; (c) manipular ou mostrar doutra maneira o Sitio Web ou o seu contido mediante o uso de marcos ou tecnoloxías de navegación similares; e (e) utilizar o Sitio Web e/ou o seu contido para un fin distinto do fin previsto.

4.3. Se cre que algún material do Sitio Web infrinxe algún dereito de autor que lle pertence ou controla, pode presentar unha notificación da infracción en cuestión en [email protected].

5. Enlace mediante hiperligazóns ao Sitio Web ou ao seu contido

5.1. As seguintes organizacións poden enlazar co noso Sitio Web sen necesidade de autorización previa por escrito:

• Axencias gobernamentais.

• Motores de busca.

• Organizacións de noticias.

• Os distribuidores de directorios en liña poden enlazar co noso Sitio Web da mesma maneira que o fan cos sitios web doutras empresas incluídas na lista.

Estas organizacións poden enlazar á nosa páxina de inicio, a publicacións ou a outra información do Sitio Web, sempre que a ligazón (a) non sexa de ningunha maneira enganosa, (b) non implique falsamente o patrocinio, o respaldo ou a aprobación da parte que enlaza e dos seus produtos e/ou servizos; e (c) se axuste ao contexto do sitio web da parte que enlaza.

5.2. Podemos considerar e aprobar, á nosa discreción, outras solicitudes de ligazón dos seguintes tipos de organizacións:

• fontes de información de consumidores e/ou empresas de coñecemento xeral;

• sitios web de comunidades dot.com;

• asociacións ou outros grupos que representen a organizacións benéficas;

• distribuidores de directorios en liña;

• portais da internet;

• empresas de contabilidade, bufetes de avogados e dereito e consultoras; e

• institucións educativas e asociacións comerciais.

Se se acorda a ligazón ao noso Sitio Web, a ligazón remitirá á nosa páxina de inicio e non poderá (a) ser de ningún modo enganosa, (b) implicar falsamente o patrocinio, o respaldo ou a aprobación da parte que realiza a ligazón e os seus produtos ou servizos, (c) e deberá axustarse ao contexto do sitio web da parte que realiza a ligazón.

Se vostede é unha das organizacións enumeradas no número 2 anterior e está interesado en establecer unha ligazón co noso Sitio Web, debe informarnos disto enviando un correo electrónico a [email protected]. Por favor, inclúa o seu nome, o nome da súa organización, a información de contacto e o URL do seu sitio web, unha lista dos URL desde os que pretende enlazar co noso Sitio Web e unha lista dos URL do noso Sitio Web cos que lle gustaría enlazar. Espere 2-3 semanas para recibir unha resposta.

5.3. Non se permitirá o uso do logotipo de Profirst nin doutras ilustracións para establecer ligazóns sen un acordo de licenza.

5.4. Se vostede enlaza co noso Sitio Web, non nos faremos responsables de ningún contido que apareza no seu sitio web. Vostede comprométese a defender, indemnizar e eximir de toda responsabilidade a Empresa, as súas subsidiarias, filiais, licenciadores, empregados, axentes, provedores de información de terceiros e contratistas independentes respecto de calquera reclamación, danos, custos, responsabilidades e gastos (incluíndo, sen limitación, os honorarios razoables dos avogados) que xurdan de ou estean relacionados coa ligazón pola súa parte ao noso Sitio Web.

5.5. Reservámonos o dereito de pedirlle que elimine todas as ligazóns ou calquera ligazón concreta ao noso Sitio Web. Vostede deberá eliminar inmediatamente todas as ligazóns ao noso Sitio Web previo requirimento pola nosa parte.

5.6. Se atopa algunha ligazón no noso Sitio Web que sexa ofensiva por calquera motivo, pode informarnos disto enviando un correo electrónico a [email protected]. Teremos en conta as solicitudes de eliminación de ligazóns, pero non estamos obrigados a facelo nin a responderlle directamente.

6. Acceso e contido do Sitio Web

6.1. Aínda que facemos esforzos razoables para asegurar a exactitude, corrección e fiabilidade do Contido do Sitio Web non garantimos que a información deste sexa correcta, nin que estea completa ou actualizada ou sexa precisa. O Sitio Web e o seu Contido proporciónanse "tal cal".

6.2. O Sitio Web é aloxado por un provedor de servizos externo e non garantimos que o acceso a el pola súa parte sexa permanente ou estea libre de erros. Vostede asume o custo total de todos os traballos de mantemento, reparación ou corrección necesarios debido ao seu uso deste Sitio Web. Non garantimos que o Sitio Web ou o seu Contido estean libres de infección por virus ou calquera outra cousa que teña propiedades contaminantes ou destrutivas.

6.3. A Empresa ofrece unha función de busca dentro do Sitio Web. A Empresa denega explicitamente calquera responsabilidade en relación co contido ou coa dispoñibilidade da información contida no noso índice ou directorio de busca. A Empresa tamén denega calquera responsabilidade pola integridade ou exactitude de calquera directorio ou resultado de busca.

7. Responsabilidade polo uso que vostede faga do Sitio Web

7.1. Vostede é responsable do seu propio uso do Sitio Web. Vostede comprométese a defender, indemnizar e eximir de responsabilidade a Empresa, as súas subsidiarias, filiais, licenciatarios, empregados, axentes, provedores de información de terceiros e contratistas respecto de calquera reclamación, danos, custos, responsabilidades e gastos (incluídos, sen limitación, os honorarios razoables de avogados) que xurdan de ou en calquera forma relacionada co uso que vostede faga do Sitio Web, o seu incumprimento ou presunto incumprimento dos Termos e condicións do Sitio Web (incluídas todas as políticas publicadas no Sitio Web) ou a violación pola súa parte de calquera dereito dun terceiro.

8. Descargo de responsabilidade

8.1. Na medida máxima permitida pola lexislación aplicable, excluímos todas as declaracións e garantías relacionadas co noso Sitio Web e o uso deste. Con todo, nada do disposto neste descargo de responsabilidade: (a) limitará ou excluirá a nosa ou a súa responsabilidade por morte ou lesións, (b) limitará ou excluirá a nosa ou a súa responsabilidade por fraude ou terxiversación fraudulenta, (c) limitará ningunha das nosas ou das súas responsabilidades dun modo que non estea permitido segundo a lei aplicable, e/ou (d) excluirá calquera das nosas ou das súas responsabilidades que non poidan ser excluídas consonte a lei aplicable. As limitacións de responsabilidade referidas nestes termos e condicións están suxeitas ao disposto neste número.

8.2. A Empresa non será responsable de ningún dano ou perda de ningunha natureza, incluídas, sen limitación, a perda de uso, a perda de beneficios ou a perda de datos, que xurda ou estea relacionado dalgunha maneira co uso do Sitio Web, os Servizos, o Contido ou os materiais contidos ou aos que se accede a través do Sitio Web, incluído, sen limitación, calquera dano ou perda causado por ou resultante da confianza depositada por vostede en calquera información recibida da Empresa, ou que resulte de enganos, omisións, interrupcións, eliminación de ficheiros ou correo electrónico, erros, defectos, virus, atrasos na operación ou transmisión ou calquera fallo de rendemento, fallo de comunicación, roubo, destrución ou acceso non autorizado ao Sitio Web e ás bases de datos da Empresa.

9. Cancelación

9.1. Malia o disposto en calquera destes Termos e condicións do Sitio Web, a Empresa resérvase o dereito, sen aviso previo e á súa exclusiva discreción, de bloquearlle o uso do Sitio Web.

10. Lexislación aplicable e xurisdición

10.1. Estes termos e condicións e mais o noso Acordo con vostede rexeranse e interpretaranse en todos os aspectos de acordo coa lexislación substantiva de Bélxica. Calquera disputa relacionada dalgunha maneira co uso pola súa parte do Sitio Web ou do Contido e/ou co Acordo someterase á xurisdición exclusiva dos tribunais de Bruxelas.

11. Varios

11.1. Se algunha disposición destes termos e condicións fose declarada ilegal, inválida, inaplicable ou en conflito con calquera lei por un tribunal, isto non lle afectará á validez e á aplicabilidade das demais disposicións.

11.2. Calquera atraso ou falta de aplicación de calquera dereito en relación cun incumprimento da outra parte non se interpretará como unha renuncia a eses dereitos.

S
u
s
c
r
í
b
a
s
e
p
a
r
a
c
o
ñ
e
c
e
r
q
u
é
s
e
r
á
o
s
e
g
u
i
n
t
e

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies