U
n
t
o
l
d
s
t
o
r
i
e
s

TRALA boa acollida que tivo en Alemaña e Italia, España tivo a honra de acoller a exposición Peter Lindbergh Untold Stories. Concibida para celebrar o seu legado e dar unha visión única da vasta obra de Lindbergh, esta exposición abrangueu a súa carreira desde principios dos anos 80 ata a súa morte en setembro de 2019.

https://vimeo.com/679182437

S
A
C
U
D
I
N
D
O
O
S
E
S
T
Á
N
D
A
R
E
S
D
A
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A
D
E
M
O
D
A

Untold Stories percorreu a traxectoria de Peter Lindbergh e revelou como a súa obra transformou os estándares convencionais da fotografía de moda nuns tempos de excesivo retoque fotográfico. Está claro por que é recoñecido como un dos fotógrafos contemporáneos máis influentes do mundo.

Lindbergh dixo: “Se eliminas a moda e o artificio, entón podes ver a persoa real”. As admiradas supermodelos dos anos 80 e 90 gañaron a súa fama grazas á revolucionaria representación que Lindbergh fixo delas. Famoso polas súas series de moda narrativas e os seus reveladores retratos, a obra de Lindbergh segue tendo unha enorme influencia e impacto no mundo da moda actual.

Organizada co apoio persoal de Marta Ortega, amiga do fotógrafo e admiradora dende HAI moito tempo da obra de Lindbergh, a exposición formou parte dunha iniciativa para A Coruña coa ambición de levar a cultura de clase mundial á rexión, ao tempo que fomenta o rico espírito cultural galego en todo o mundo.

Untold Stories
A Coruña

D
E
S
C
U
B
R
E
A
C
o
r
u
ñ
a

S
u
s
c
r
í
b
a
s
e
p
a
r
a
c
o
ñ
e
c
e
r
q
u
é
s
e
r
á
o
s
e
g
u
i
n
t
e

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies