U
n
t
o
l
d
s
t
o
r
i
e
s

TRALA boa acollida que tivo en Alemaña e Italia, España ten agora a honra de acoller a exposición Peter Lindbergh Untold Stories. Concibida para celebrar o seu legado e dar unha visión única da vasta obra de Lindbergh, esta exposición abrangue a súa carreira desde principios dos anos 80 ata a súa morte en setembro de 2019.

https://vimeo.com/679182437

S
A
C
U
D
I
N
D
O
O
S
E
S
T
Á
N
D
A
R
E
S
D
A
F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A
D
E
M
O
D
A

Untold Stories percorre a traxectoria de Peter Lindbergh e revela como a súa obra transformou os estándares convencionais da fotografía de moda nuns tempos de excesivo retoque fotográfico. Está claro por que é recoñecido como un dos fotógrafos contemporáneos máis influentes do mundo.

Lindbergh dixo: “Se eliminas a moda e o artificio, entón podes ver a persoa real”. As admiradas supermodelos dos anos 80 e 90 gañaron a súa fama grazas á revolucionaria representación que Lindbergh fixo delas. Famoso polas súas series de moda narrativas e os seus reveladores retratos, a obra de Lindbergh segue tendo unha enorme influencia e impacto no mundo da moda actual.

Organizada co apoio persoal de Marta Ortega, amiga do fotógrafo e admiradora dende HAI moito tempo da obra de Lindbergh, a exposición forma parte dunha iniciativa para A Coruña coa ambición de levar a cultura de clase mundial á rexión, ao tempo que fomenta o rico espírito cultural galego en todo o mundo.

Untold Stories
A Coruña

D
E
S
C
U
B
R
E
A
C
o
r
u
ñ
a

R
E
X
Í
S
T
R
E
S
E
P
A
R
A
R
E
C
I
B
I
R
E
S
N
O
T
I
C
I
A
S
S
O
B
R
E
A
E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N

Esta páxina web utiliza cookies para garantir que obteña a mellor experiencia na mesma.
Configuración das cookies Aceptar cookies